Pravni portal mojepravo.net

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu - Servisne informacije

Kontakt

     
logo
  Naziv Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
  Adresa Goce Delčeva 36, 11700 Novi Beograd
  E-mail info@pravnifakultet.rs
  Web www.pravnifakultet.rs
  Telefon centrale 011.209 55.01
  Fax 011.319.63.79  

Dekanat

       
  Dekan Prof. dr Zlatko Stefanović
Prof. dr Zlatko Stefanović
  Prodekan za nauku i finansije Prof. dr Slađana Jovanović
  Prodekan za nastavu Doc. dr Monika Milošević
     
       

Sekretarijat

  Telefoni 011.3026.667  
  Fax 011.319.63.79  

Studentska pitanja

  Telefon 011.319.63.77; 011.209.55.81  
     
  Skriptarnica    
  Telefon 011.209.55.30  

Biblioteka

  Telefon 011.209.55.20;  

Računovodstvo

  Račun 105 - 4939 - 53  
       
 

Forum PF uNION

Odmorite se od učenja