Pravni portal mojepravo.net

Obrasci

U bazi pravnih linkova nalaze se adrese web prezentacija advokatskih komora, sudova, pravnih fakulteta, službenih glasila, državnih organa i ostalih prezentacijama koje pravnicima mogu biti interesantne.

Svoje predloge linkova možete dati na forumskoj temi Pravni linkovi.

UPUTSTVO ZA PRETRAGU
ODABERITE ZEMLJU - ukoliko u listi ispod ovog naslova selektujete npr. Srbija - u tabeli će biti prikazni samo linkovi web prezentacija iz Srbije.
ODABERITE KATEGORIJU- ukoliko iz liste ispod ovog naslova selektujete npr. Državni organi -u tabeli će biti prikazni samo linkove web prezentacija državnih organa.
PRETRAGA PO NASLOVU - ukoliko u polje za unos ispod ovog naslova upišite npr. USTAVNI - u tabeli će biti prikazni samo linkovi web prezentacija koji u svom nazivu sadrže pojam "ustavni".
KOMBINACIJA FITERA - moguće je kombinovati sva tri filtera za jednu pretagu.
UPOTREBA CTR TASTERA - ako držite Ctr taster pritisnut možete klikom miša odabrati više pojmova za jednu pretragu - to znači da možete npr. odabrati prikaz svih pravnih fakulteta i službenih glasila iz Srbije i Hrvatske.
SORTIRANJE - klikom na naslove "Odaberite zemlju" , "Odaberite kategoriju" i "Pretraga po naslovu" možete sortirati linkove po abecednom (uzlaznom/silaznom) redu.

Odaberite zemlju
Odaberite kategoriju
Pretraga po nazivu
Zemlja Kategorija Naziv
Privredno pravo Preduzetnici
Privredno pravo Preduzetnici
Privredno pravo Preduzetnici
Privredno pravo Preduzetnici
Privredno pravo Preduzetnici
Privredno pravo Preduzetnici
Privredno pravo Privredna društva - registracija
Privredno pravo Privredna društva - registracija
Privredno pravo Privredna društva - promena
Privredno pravo Privredna društva - promena
Privredno pravo Privredna društva - promena
Privredno pravo Privredna društva - promena
Privredno pravo Privredna društva - promena
Privredno pravo Privredna društva - ostalo
Privredno pravo Privredna društva - ostalo
Privredno pravo Privredna društva - ostalo
Privredno pravo Privredna društva - ostalo
Privredno pravo Privredna društva - ostali akti
Privredno pravo Privredna društva - ostali akti
Privredno pravo Privredna društva - ostali akti
Privredno pravo Privredna društva - ostali akti
Privredno pravo Privredna društva - ostali akti
Privredno pravo Privredna društva - ostali akti
Privredno pravo Privredna društva - ostali akti
Privredno pravo Privredna društva - ostali akti
Privredno pravo Privredna društva - ostali akti
Privredno pravo Privredna društva - ostali akti
Privredno pravo Privredna društva - ostali akti
Privredno pravo Privredna društva - osnivački akti
Privredno pravo Privredna društva - osnivački akti
Privredno pravo Privredna društva - osnivački akti
Privredno pravo Privredna društva - osnivački akti
Privredno pravo Privredna društva - osnivački akti
Privredno pravo Privredna društva - osnivački akti
Privredno pravo Privredna društva - osnivački akti
Privredno pravo Privredna društva - osnivački akti
Republički fond PIO Starosna penzija
Republički fond PIO Starosna penzija
Republički fond PIO Starosna penzija
Republički fond PIO Starosna penzija
Republički fond PIO Starosna penzija
Republički fond PIO Porodična penzija
Republički fond PIO Porodična penzija
Republički fond PIO Porodična penzija
Republički fond PIO Porodična penzija
Republički fond PIO Porodična penzija
Republički fond PIO Porodična penzija
Republički fond PIO Porodična penzija
Republički fond PIO Porodična penzija
Republički fond PIO Invalidska penzija
Republički fond PIO Invalidska penzija
Republički fond PIO Invalidska penzija
Republički fond PIO Invalidska penzija
Republički fond PIO Tuđa nega i pomoć
Republički fond PIO Tuđa nega i pomoć
Republički fond PIO Pomagala
Republički fond PIO Svojstvo osiguranika
Republički fond PIO Svojstvo osiguranika
Republički fond PIO Svojstvo osiguranika
Republički fond PIO Staž u inostranstvu
Republički fond PIO Staž u inostranstvu
Republički fond PIO Staž u inostranstvu
Republički fond PIO Promena imena u predmetu
Republički fond PIO Promena imena u predmetu
Republički fond PIO Staž po osnovu rođenja 3. deteta
Republički fond PIO Staž po osnovu rođenja 3. deteta
Republički fond PIO Staž za vreme trudnoće
Republički fond PIO Staž za vreme trudnoće
Republički fond PIO Staž za učešće u ratu
Republički fond PIO Staž za učešće u ratu
Republički fond PIO Pogrebni troškovi
Republički fond PIO Pogrebni troškovi
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Matična evidencija za zaposlene
Republički fond PIO Mat. evidencija - sam. del.
Republički fond PIO Mat. evidencija - sam. del.
Republički fond PIO Mat. evidencija - sam. del.
Republički fond PIO Mat. evidencija - sam. del.
Republički fond PIO Mat. evidencija - sam. del.
Republički fond PIO Mat. evidencija - sam. del.
Republički fond PIO Mat. evidencija - sam. del.
Republički fond PIO Mat. evidencija - sam. del.
Republički fond PIO Mat. evidencija - sam. del.
Republički fond PIO Mat. evidencija - sam. del.
Republički fond PIO Mat. evidencija - sam. del.

edukacija

Pravni saveti

Pravni Tekstovi

Istorijski pravni akti

Knjige

Ako želiš da dete živi sa bogovima, poducavaj ga filozofiji, a ako želiš da živi sa ljudima, poducavaj ga retorici“ (Sokratov ucenik Antisten, fragm. 173)

Sima AvramovicKnjiga prof. dr Sime Avramovica Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup predstavlja plod dugogodišnjeg istraživanja i prakticnog rada u oblasti pedagogije besedništva, koje je autor ostvarivao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru Centra za besedništvo Institutio oratoria, kroz predavanja predmeta Retorika, kao i tokom organizovanja i priprema petnaestak generacija studenata za takmicenje u besedništvu.
Više informacija, kao i izvode iz knjige možete naći ovde

Sajtovi veštaka

Veštak iz oblasti poljoprivrede Branislav Jovanović

PravosuĐe

Reizbor sudija