Pravni portal Mojepravo.net
Pravni portal mojepravo.net
Pravni linkovi

U bazi pravnih linkova nalaze se adrese web prezentacija advokatskih komora, sudova, pravnih fakulteta, službenih glasila, državnih organa i ostalih prezentacijama koje pravnicima mogu biti interesantne.

Svoje predloge linkova možete dati na forumskoj temi Pravni linkovi.

UPUTSTVO ZA PRETRAGU
ODABERITE ZEMLJU - ukoliko u listi ispod ovog naslova selektujete npr. Srbija - u tabeli će biti prikazni samo linkovi web prezentacija iz Srbije.
ODABERITE KATEGORIJU- ukoliko iz liste ispod ovog naslova selektujete npr. Državni organi -u tabeli će biti prikazni samo linkove web prezentacija državnih organa.
PRETRAGA PO NASLOVU - ukoliko u polje za unos ispod ovog naslova upišite npr. USTAVNI - u tabeli će biti prikazni samo linkovi web prezentacija koji u svom nazivu sadrže pojam "ustavni".
KOMBINACIJA FITERA - moguće je kombinovati sva tri filtera za jednu pretagu.
UPOTREBA CTR TASTERA - ako držite Ctr taster pritisnut možete klikom miša odabrati više pojmova za jednu pretragu - to znači da možete npr. odabrati prikaz svih pravnih fakulteta i službenih glasila iz Srbije i Hrvatske.
SORTIRANJE - klikom na naslove "Odaberite zemlju" , "Odaberite kategoriju" i "Pretraga po naslovu" možete sortirati linkove po abecednom (uzlaznom/silaznom) redu.

Odaberite zemlju
Odaberite kategoriju
Pretraga po nazivu
Zemlja Kategorija Naziv
Srbija
Advokatske/odvjetničke komore
Srbija Advokatske/odvjetničke komore
Srbija Advokatske/odvjetničke komore
Srbija Advokatske/odvjetničke komore
Hrvatska Advokatske/odvjetničke komore
Crna Gora Advokatske/odvjetničke komore
R Srpska Advokatske/odvjetničke komore
Bosna i Hercegovina Advokatske/odvjetničke komore
Ostale Advokatske/odvjetničke komore
Srbija Pravni fakulteti
Srbija Pravni fakulteti
Srbija Pravni fakulteti
Srbija Pravni fakulteti
Srbija Pravni fakulteti
Srbija Pravni fakulteti
Srbija Pravni fakulteti
Srbija Pravni fakulteti
Srbija Pravni fakulteti
Srbija Pravni fakulteti
Crna Gora Pravni fakulteti
Crna Gora Pravni fakulteti
Crna Gora Pravni fakulteti
Hrvatska Pravni fakulteti
Hrvatska Pravni fakulteti
Hrvatska Pravni fakulteti
Hrvatska Pravni fakulteti
Bosna i Hercegovina Pravni fakulteti
R Srpska Pravni fakulteti
Bosna i Hercegovina Pravni fakulteti
Bosna i Hercegovina Pravni fakulteti Pravni fakultet u Bihaću
Ostale Pravni fakulteti University of Oslo Faculty of Law
Ostale Pravni fakulteti Praven fakultet Skopje
Ostale Pravni fakulteti Pravna fakulteta v Ljubljani
Ostale Pravni fakulteti Pravna fakultetaUniverze v Mariboru
Ostale Pravni fakulteti The Liverpool Law School - University of Liverpool
Ostale Pravni fakulteti University of Edinbourgh - School of Law
Ostale Pravni fakulteti Masarykovy University Pravnicka fakulta
Ostale Pravni fakulteti Central European University - Budapest
Ostale Pravni fakulteti Yale Law School
Ostale Pravni fakulteti Harvard Law School
Ostale Pravni fakulteti Stanford Law School
Ostale Pravni fakulteti Columbia Law School
Ostale Pravni fakulteti New York University School of Law
Ostale Pravni fakulteti University of Cambridge Faculty of Law
Ostale Pravni fakulteti Oxford's Law Faculty
Ostale Pravni fakulteti University of London - University College London (UCL)
Ostale Pravni fakulteti London School of Economic and Political Science - Department of Law
Ostale Pravni fakulteti Warwick School of Law
Ostale Pravni fakulteti Northwestern University School of Law
Srbija Sudovi
Ostale Sudovi
Hrvatska Sudovi
Hrvatska Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Srbija Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Bosna i Hercegovina Sudovi
Bosna i Hercegovina Sudovi
R Srpska Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Ostale Sudovi
Hrvatska Sudovi
Ostale Sudovi
Srbija Službena glasila
Crna Gora Službena glasila
Bosna i Hercegovina Službena glasila
Hrvatska Službena glasila
R Srpska Službena glasila
Ostale Službena glasila
Ostale Službena glasila
Srbija Službena glasila
Ostale Službena glasila
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Srbija Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Hrvatska Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Crna Gora Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Bosna i Hercegovina Državni organi
Srbija Ombudsmani
Srbija Ombudsmani
Srbija Ombudsmani
Srbija Ombudsmani
Srbija Ombudsmani
Srbija Ombudsmani
Srbija Ombudsmani
Srbija Ombudsmani
Hrvatska Ombudsmani
Hrvatska Ombudsmani
Hrvatska Ombudsmani
Hrvatska Ombudsmani
Hrvatska Ombudsmani
Crna Gora Ombudsmani
Ostale Ombudsmani
Ostale Ombudsmani

edukacija

Pravni saveti

Pravni Tekstovi

Istorijski pravni akti

Knjige

Ako želiš da dete živi sa bogovima, poducavaj ga filozofiji, a ako želiš da živi sa ljudima, poducavaj ga retorici“ (Sokratov ucenik Antisten, fragm. 173)

Sima AvramovicKnjiga prof. dr Sime Avramovica Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup predstavlja plod dugogodišnjeg istraživanja i prakticnog rada u oblasti pedagogije besedništva, koje je autor ostvarivao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru Centra za besedništvo Institutio oratoria, kroz predavanja predmeta Retorika, kao i tokom organizovanja i priprema petnaestak generacija studenata za takmicenje u besedništvu.
Više informacija, kao i izvode iz knjige možete naći ovde

Sajtovi veštaka

Veštak iz oblasti poljoprivrede Branislav Jovanović

PravosuĐe

Reizbor sudija