Pravni portal Mojepravo.net
Pravni portal mojepravo.net
Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - Servisne informacije

Kontakt

     
logo
  Naziv Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
  Adresa Jovana Cvijića 1, 34000 Kragujevac
  E-mail faculty@.jura.kg.ac.rs
  Web www.jura.kg.ac.rs
  Telefon centrale 034.305 500
  Fax 034.306 540  
       

Dekanat

  Dekan prof. dr Predrag Stojanović prof. dr Predrag Stojanovic
  Telefoni 034.306 578
  E-mail pstojanovic@jura.kg.ac.rs
       
  Prodekan za nastavu doc. dr Milan Palević  
  Telefoni 034.306 511  
  E-mail dmpalevic@jura.kg.ac.rs  
       

Sekretarijat

  Sekretar Miloš Marković, diplomirani pravnik  
  Telefoni 34.306 516; 034.370 222  
  E-mail faculty@.jura.kg.ac.rs  
       

Studentska pitanja

  Šef službe Ilija Obrić, diplomirani pravnik  
  Telefoni 034.306 528  
  E-mail iobric@.jura.kg.ac.rs  
       
  Referent Vesna Vasić  
  Telefon 034.306 538  
       
  Referent Snežana Bulatović  
  Telefon 034.306 522  
       
  Referent Ognjen Milojević  
  Telefon 034.306 522  
  E-mai ogi@.jura.kg.ac.rs  
       
  Referent Aleksandar Lukić  
  Telefon 034.306 569  
       

Biblioteka

  Upravnik mr Goran Petrović  
  Telefon 034.306 521  
  E-mai goranp@.jura.kg.ac.yu  
       

Računovodstvo

  Šefica službe Marija Despotović  
  Telefon 034.306 542  
       
  Račun 840-999666-79