Pravni portal Mojepravo.net
Pravni portal mojepravo.net

prijavi sereČ polaznika

galerija

IT sertifikacija u FEBRUARU na PF u Beogradu

ECDL na PF u BeograduIskoristite mogućnost da u februaru steknete IT sertifikat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i agencije Moje pravo.

Za studente koji pre polaganja žele da steknu ili da obnove svoje znanja organizuje se IT obuka, a studenti koji smatraju da poseduju odgovarajući nivo IT znanja mogu da se prijava samo za polaganje ispita.

Obuka i sertifikacija je podeljena po sledećim modulima:

 • Obrada teksta (MS Word)
 • Tabelarni proračuni (MS Excel)
 • Multimedijalne prezentacije (Power Point)
 • Internet i e-mail

Početak novog ciklusa planiran je za 24.2.2014. godine u 16:30h u računarskoj učionici na Pravnom fakultetu.

Obuka za jedan modul traje 12 časova, a tačni termini biće određeni u dogovoru sa polaznicima.

Cena u iznosu od 3.100 dinara po modulu obuhvata obuku, polaganje i izdavanje sertifikata.
Studenti koji žele da sertifikuju svoju postojeće znanje bez pohađanja obuka, plaćaju polaganje i izdavanje sertifikata u iznosu od 1500 dinara po modulu.

Informacije i prijave:

 • putem prijavne forme na ovoj stranici
 • E-mailom: redakcija@mojepravo.net
 • Putem telefona: 0-mojepravo (066-53-77-286)
 • lično na info pultu Moje pravo u holu fakulteta ili u računarskoj laboratoriji (aneks 21)

Zašto mi je potreban it Sertifikat ?


Kompjuteri su poslatli nezaobilazan deo svakodnevnog života, pa Vam sticanje veština korišćenja računara omogućava socijalnu i ekonomsku uključenost.
Informatičke veštine pomažu Vam da komunicirate i sarađujete s ljudima, da koristite online servise poput e-government, e-shoping, e-justice, e-learning i drugih, podiže Vašu sigurnost i samouverenost i i Vaš život čini sadržajnim i kvalitetnijim.

Renome Pravnog fakulteta, s jedne, i agencije Moje pravo s druge strane (priznanja Diskobolos 2011. i 2012. godine za doprinos unapređenju informatičke pismenosti pravnika) garantuju kvalitet IT obuka i prohodnost naših sertifikata.

 Benefiti za studente


Studija Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) iz 2006 pokazuje da su digitalno pismeni studenti bolje pripremljeni za život i za rad postižu bolje rezultate i motivisaniji su za učenje.

Pomoć u učenju
ITC veštine pomažu im da lakše uobliče pismene radove koje koriste prilikom spremanja ispita, ali i za radove koji predstavljaju deo predispitnih obaveza.

Pristup potrebnim informacijama
Informatički pismeni studenti poseduje sve veštine potrebne za sakupljanje informacija i naučne građe iz internetskih izvora. Ovi studenti u svoje učenje i u svoje radove unose multimedijalnu dimenziju i uključuju e-learning.
Širenje izvora znanja izvan učionice kod studenata podstiče kritičko razmišljanje i promoviše pozitivan odnos prema konceptu učenja kroz čitav život.

Unapređuje komunikativnost i saradnju
Poznavanje timskog rada je veoma bitna veština, a tehnologija je vitalna komponenta komunikativnosti i saradnje u poslu. Usvajanjem sveobuhvatnih informatičkih znanja, studenti otkrivaju kako da iskoriste tehnologiju za komunikaciju s profesorima i svojim kolegama, da podele informacije ili da rade u grupi na zajedničkom projektu.

Uspešni u životu, poslu i budućem učenju
I
nformatička znanja predstavljaju za studentte ne samo korisne alatke za učenje, već i veštine koje su im neophodne za uspeh u poslu, ali i u životu u informacionom društvu.

 IT za posao


Prilikom zapošljavanja od svih pravnika se zahteva napredno poznavanje rada na računaru. Poslodavci će svakako bolje ocenti one kandidate koji su dugogodišnji napredni korisnici računara od onih koji su sertifikat stekli neposredno pre zapošljavanja. Zbog toga je bitno da što pre sertifikujete svoja IT znanja.

Naravno, nije nebitno ni ko je izdavalac Vašeg IT sertifikata. Sigurni smo da u poslovnom svetu pravnika, serifikati Pravnog fakulteta u Beogradu i agencije Moje pravo imaju potpunu prohodnost i u državnim organima i u privatnom sektoru.

kursevi u ponudi


Pored klasične obuku za rad na računaru organizujemo i pravno-informatičke kurseve kako bismo pored bazničkih IT znanja studente obučili i za praktične primenu stečenih veštinu u svakodnevnom radu pravnika i studenata prava.

Obuka za rad na računaru sastoji se od 4 modula:

 • Obrada teksta - MS Word
 • Tabelarne kalkulacije - MS Excel
 • Prezentacije - MS Power Point
 • Internet i e-mail

Kandidatima su na raspolaganju pohađanje obuka i polaganje sva 4 modula ili pojedinačnih modula po izboru polaznika.

Kandadati koji su sigurni u nivo svojih postojećih IT znanja, mogu pristupitii polaganju ispita bez pohađanja obuke.

Pravno-informatički kursevi:

 • Pravnici na internetu
 • Izvori prava na internetu
 • Metodologija pisanja stručnih radova

Početak pravno-informatičkih kurseva planiran je za novrmbar 2013. godine.

Dodela sertifikata na pf Union

ECDL na PF UnionPrva generacija studenata koji su pohađali obuke za rad na računara s uspehom su položili sve testove i stekli IT sertifikat. Prvu grupu činilo je 13 polanika koji su u aprilu i maju pohađali pripremnu nastavu za polaganje testova iz 4 modula. Pored predstavnika agencije Moje pravo, ovaj maloj svečanosti prisustvovao j i dekan Pravnog fakulteta Union Prof. dr dr h.c. Vladimir V. Vodinelić koji je studentima i uručio sertifikate.

VIDEO SA DODELE
         

obuka za rad na računaru

Obuke i polaganja održavaju se u računarskoj učionici Pravnog fakulteta u prethodno određenim terminima.

Obuka za jedan modul traje tri dana i održava se u terminima od 16:30 - 20:00h.

 • obuka i polaganje za jedan modul - 3100 dinara
 • polaganje jednog modula - 1500 dinara
U ponudi su sledeći moduli :

 • Obrada teksta - MS Word
 • Tabelarne kalkulacije - MS Excel
 • Prezentacije - MS Power point
 • Internet i e-mail
pravno-informatički kursevi

Pravno-informatički kursevi:

 • Pravnici na internetu
 • Izvori prava na internetu
 • Metodologija pisanja stručnih radova

Početak pravno-informatičkih kurseva planiran je za novembar 2013. godine.

Obuke i polaganja se održava u računarskoj učionici Pravnog fakulteta u prethodno određenim terminima.

Pravno-informatički kursevi traju 5 dana i održava se u terminima od 16:30 - 20:00h.

 • obuka i polaganje za jedan jedan kurs - 4800 dinara.
interaktivni vodiČ za 2007


Preko menija za Word 2003 naučite komande u Wordu 2007

Kliknite na komandu u meniju Excela 2003, a ovaj" učitelj" će Vam pokazati gde se ona nalazi u Excelu 2007.

Gde ?

Polaganje, obuke i pripreme za polaganje održavaju se u računarskoj učionici :

 • na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu

c e n e

trikovi za bolji CV
Boja papira za Vaš CV

Da Vaš CV "iskoči" iz maseKako da Vaš CV odiše vedrinom