Pravni portal mojepravo.net

Dešavanja

Pravni saveti

Pravni adreasar predstavlja

Novi zakoni R Srbije

NAGRADA ZA ITC KVALITET

U postupku proglašenja najkvlitetnijih ITC rešenja DISKOBOLOS 2011., međunarodni žiri JISA dodelio je portalu mojepravo.net posebno priznaje u kategoriji web ostvarenja

Uputstva

Kako da se registrujete na forumVeštak iz oblasti poljoprivrede Branislav Jovanović

Istorijski pravni akti

Knjige

Ako želiš da dete živi sa bogovima, poducavaj ga filozofiji, a ako želiš da živi sa ljudima, poducavaj ga retorici“ (Sokratov ucenik Antisten, fragm. 173)

Sima AvramovicKnjiga prof. dr Sime Avramovica Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup predstavlja plod dugogodišnjeg istraživanja i prakticnog rada u oblasti pedagogije besedništva, koje je autor ostvarivao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru Centra za besedništvo Institutio oratoria, kroz predavanja predmeta Retorika, kao i tokom organizovanja i priprema petnaestak generacija studenata za takmicenje u besedništvu.
Više informacija, kao i izvode iz knjige možete naći ovde